Thành lập công ty

Cán bộ, công chức, viên chức có được góp vốn thành lập công ty không?

Có một câu hỏi đặt ra cho Luật Gia An là cán bộ, công chức, viên chức có được góp vốn thành lập công ty hay không? Để giải quyết về này, đội ngũ luật sư và chuyên viên Luật Gia An sẽ đề cập đến quyền góp vốn thành lập công ty của cán bộ, công chức, viên chức trong việc góp vốn thành lập công ty. Hiện nay, quy định về việc cán bộ, công chức, viên chức có được góp vốn thành lập công ty hay không được quy định cụ thể như sau ...

Thành lập công ty cổ phần với cổ đông là tổ chức

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp được khá nhiều cá nhân tôt chức lựa chọn vì nó có ưu điểm so với công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Vậy để thành lập công ty cổ phần với cổ đông gồm cả tổ chức thì liệu sẽ khác như thế nào so với thành lập công ty chỉ có cổ đông là cá nhân?

097 849 2882