Sở hữu trí tuệ

Thủ tục đăng ký quyền tác giả

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Quyền tác giả được ghi nhận cho các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học như sách, bài giảng, tác phẩm âm nhạc, tác phẩm sân khấu, điện ảnh,…Quyền tác giả tự động hình thành từ thời điểm tác phẩm được định hình dưới một hình thức vật chất nhất định, bất kể tác phẩm đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký.

Thủ tục Đăng ký mã số mã vạch cho hàng hóa, sản phẩm

Trong kinh doanh, buôn bán hàng hóa các doanh nghiệp cần đăng ký mã số mã vạch để dễ dàng quản lý sản phẩm và cũng là để chứng minh xuất xứ nguồn gốc của sản phẩm khi đưa ra thị trường trong nước cũng như quốc tế.

Thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, logo

Nhãn hiệu là dấu hiệu để phân biệt giữa hàng hóa dịch vụ của cá nhân tổ chức này với hoàng hóa dịch vụ của cá nhân tổ chức khác. Havilaw sẽ hướng dẫn quý khách hàng các bước đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam chi tiết qua bài viết này.

097 849 2882