Tư vấn luật thường xuyên

Mức phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự của ô tô, xe máy từ 01/03/2021

Phí bảo hiểm là khoản tiền mà chủ xe cơ giới phải thanh toán cho doanh nghiệp bảo hiểm khi mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Bộ Tài chính quy định phí bảo hiểm dựa trên số liệu thống kê, bảo đảm khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm, tương ứng với điều kiện bảo hiểm, mức trách nhiệm bảo hiểm, mức độ rủi ro theo loại xe cơ giới và mục đích sử dụng

08 trường hợp không bồi thường thiệt hại trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới

Ô tô, xe máy khi tham gia giao thông luôn tiềm ẩn rủi ro, gây những sự cố đối với người, vật khác cùng tham gia giao thông, pháp luật xếp chúng thành một trong các nguồn nguy hiểm cao độ, để bảo đảm quyền và lợi ích, giảm thiệt những thiệt lại do ô tô xe máy gây ra, pháp luật bắt buộc các chủ phương tiện phải tham gia bảo hiểm bắt buộc dân sự chủ xe cơ giới tuy nhiên, không phải trường hợp nào Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo hiểm hay chủ xe cơ giới cũng được bồi thường.

097 849 2882