Đầu tư - Visa, Giấy phép lao động

Cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài

Theo nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày mùng 3/2/2016 chính phủ nước CHXHCNVN đã quy định trong bộ Luật lao động đối với người lao động nước ngoài đang lưu trú tại Việt Nam được cấp lại giấy phép lao động trong các trường hợp sau:...

Gia hạn visa

Khi nào cần gia hạn visa? Gia hạn visa nhanh nhất, tư vấn nhiệt tình, hiệu quả.

Dịch vụ gia hạn thẻ tạm trú tại Bộ Ngoại Giao

Havilaw xin gửi Quý khách hàng nội dung tư vấn liên quan đến thủ tục Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam, như sau:

Dịch vụ cấp thẻ tạm trú tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Havilaw xin gửi Quý khách hàng nội dung tư vấn liên quan đến thủ tục Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam, như sau:

Dịch vụ cấp thẻ tạm trú tại Bộ Ngoại Giao

Havilaw xin gửi Quý khách hàng nội dung tư vấn liên quan đến thủ tục Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam, như sau:

Dịch vụ cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

Havilaw xin gửi Quý khách hàng nội dung tư vấn liên quan đến thủ tục cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài như sau:

Dịch vụ gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

Havilaw xin gửi Quý khách hàng nội dung tư vấn liên quan đến thủ tục gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài như sau

Dịch vụ điều chỉnh cấp phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

Havilaw xin gửi Quý khách hàng nội dung tư vấn liên quan đến thủ tục điều chỉnh cấp phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài như sau:

Thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

Havilaw gửi Quý khách hàng nội dung tư vấn liên quan đến thủ tục xin cấp phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài như sau:

097 849 2882