Ly hôn có yếu tố nước ngoài

Thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài

Cuộc sống xung quanh chúng ta thay đổi từng ngày, không ai có thể nắm chắc mọi thứ trong tay. Trong cuộc sống hôn nhân cũng vậy, không phải lúc nào cũng viên mãn. Nhất là cuộc sống hôn nhân của người nước ngoài với công dân Việt Nam, bất đồng ngôn ngữ, văn hóa đã dẫn tới nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ họ đã chọn giải pháp ly hôn. Thông qua bài viết này HaViLaw sẽ chỉ ra những thủ tục cần thiết trong quá trình thực hiện Thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài.

097 849 2882