Bản quyền tác giả

Thủ tục đăng ký quyền tác giả

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Quyền tác giả được ghi nhận cho các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học như sách, bài giảng, tác phẩm âm nhạc, tác phẩm sân khấu, điện ảnh,…Quyền tác giả tự động hình thành từ thời điểm tác phẩm được định hình dưới một hình thức vật chất nhất định, bất kể tác phẩm đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký.

 

1. Điều kiện để được tham gia bảo hộ quyền tác giả

1.1) Tổ chức, cá nhân hay tập thể có công sáng tạo và đồng thời là chủ thể tác giả trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm và chủ sở hữu quyền tác giả.

1.2) Người đại diện quyền sở hữu quyền tác giả bên trên gồm tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được công bố lần đầu tiên tại Việt Nam mà chưa được công bố ở bất kỳ nước nào.

 

2. Hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền tác giả

2.1) Trường hợp người đăng ký là chủ sở hữu đồng thời là tác giả/ các đồng tác giả

- Đơn xin cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả (theo mẫu).

- 03 bản mẫu tác phẩm cần đăng ký; tác phẩm đã được công bố hay chưa; thời gian công bố.

- 02 Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả

- Tên đầy đủ, bút danh (nếu có), địa chỉ, số điện thoại, fax của tác giả/các đồng tác giả.

- Giấy ủy quyền của tác giả/ các tác giả (theo mẫu) nếu người nộp đơn là người được ủy quyền.

- Giấy cam đoan của tác giả độc lập sáng tạo tác phẩm, không vi phạm bản quyền của ai – 01 bản (theo mẫu).

- Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả.

Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

cv

 

2.2) Trường hợp người đăng ký là chủ sở hữu không đồng thời là tác giả (tổ chức, công ty)

- Đơn xin cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả (theo mẫu).

- 03 bản mẫu tác phẩm gốc.

- 01 Giấy ủy quyền của tổ chức công ty (theo mẫu).

- 01 Bản sao công chứng chứng minh nhân dân (hoặc Chứng minh thư gốc nộp kèm để đối chiếu khi không có công chứng bản sao) của tác giả/các tác giả tác phẩm có xác nhận sao y bản chính.

- Giấy chuyển nhượng quyền sở hữu tác phẩm của tác giả/các tác giả cho chủ sở hữu tác phẩm (tổ chức, công ty) (01 bản).

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập có công chứng.

- Giấy cam đoan của tác giả/các tác giả độc lập sáng tạo tác phẩm, không vi phạm bản quyền của ai (theo mẫu).

- Các thông tin khác: bút danh của tác giả, địa chỉ, số điện thoại và fax của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm.

 

3. Địa chỉ nộp hồ sơ

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, cơ quan cấp giấy phép Đăng ký bản quyền tác giả là Cục bản quyền tác giả. Khách hàng có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ cụ thể như sau:

– Phòng Thông tin Quyền tác giả, Cục Bản quyền tác giả tại Hà Nội.

– Văn phòng Đại diện Cục Bản quyền tác giả tại TP. Hồ Chí Minh.

– Văn phòng Đại diện Cục Bản quyền tác giả tại TP. Đà Nẵng.

– Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan cư trú hoặc có trụ sở là nơi tiếp nhận đơn và chuyển về Cục Bản quyền tác giả xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

 

4. Lợi ích từ việc đăng ký quyền tác giả?

Khi thực hiện việc đăng ký bản quyền cho tác phẩm của mình, lợi ích mà chủ sở hữu, tác giả nhận được sẽ rất lớn. Cụ thể:

– Việc đăng ký sẽ giúp tác giả, chủ sở hữu dễ dàng khai thác các quyền nhân thân, tài sản của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả được pháp luật ghi nhận;

– Việc đăng ký sẽ giúp tác giả, chủ sở hữu chứng minh được quyền hợp pháp của mình khi có tranh chấp phát sinh với bên khác, có cơ sở để cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp dân sự, hành chính, hình sự đối với hành vi xâm phạm quyền tác giả;

– Việc đăng ký tại Việt Nam đối với các tác phẩm văn học, nghệ thuật còn giúp tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả được bảo hộ theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, tức là không chỉ trên lãnh thổ Việt Nam;

 

5. Chi phí cho việc đăng ký quyền tác giả

Chi phí đăng ký bản quyền tác giả sẽ phụ thuộc vào:

(1) Loại hình tác phẩm mà doanh nghiệp/cá nhân muốn đăng ký

(2) Có sử dụng dịch vụ của tổ chức đăng ký bản quyền tác giả. Cụ thể chi phí như sau:

Theo Quy định Thông tư 211/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan có quy đinh như sau:

a. Chi phí nhà nước cho việc đăng ký bản quyền tác giả là 100.000 VND áp dụng cho các đối tượng bản quyền sau:

 • Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác (gọi chung là loại hình tác phẩm viết);
 • Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;
 • Tác phẩm báo chí;
 • Tác phẩm âm nhạc;
 • Tác phẩm nhiếp ảnh.

b. Chi phí nhà nước cho việc đăng ký bản quyền tác giả là 300.000  VND áp dụng cho các đối tượng bản quyền sau:

 • Tác phẩm kiến trúc;
 • Bản hoạ đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học.

c. Chi phí nhà nước cho việc đăng ký bản quyền tác giả là 400.000  VND áp dụng cho các đối tượng bản quyền sau:

 • Tác phẩm tạo hình;
 • Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng.

d. Chi phí nhà nước cho việc đăng ký bản quyền tác giả là 500.000  VND áp dụng cho các đối tượng bản quyền sau:

 • Tác phẩm điện ảnh;
 • Tác phẩm sân khấu được định hình trên băng, đĩa.

e. Chi phí nhà nước cho việc đăng ký bản quyền tác giả  là 600.000  VND áp dụng cho các đối tượng bản quyền sau:

 • Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu hoặc các chương trình chạy trên máy tính.

Có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả quý khách vui lòng liên hệ 0984 798 446 để được giải đáp trực tiếp.

 

 

 

097 849 2882