Giấy phép lao động

Cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài

Theo nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày mùng 3/2/2016 chính phủ nước CHXHCNVN đã quy định trong bộ Luật lao động đối với người lao động nước ngoài đang lưu trú tại Việt Nam được cấp lại giấy phép lao động trong các trường hợp sau:...

Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động sẽ bị trục xuất và doanh nghiệp sử dụng lao động không giấy phép cũng sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng (theo Điều 22 – Nghị định số 95/2013/NĐ-CP)

097 849 2882