Thành lập Văn phòng đại diện ở Việt Nam

Dịch vụ cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

Havilaw xin gửi Quý khách hàng nội dung tư vấn liên quan đến thủ tục cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài như sau:

Dịch vụ gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

Havilaw xin gửi Quý khách hàng nội dung tư vấn liên quan đến thủ tục gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài như sau

Dịch vụ điều chỉnh cấp phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

Havilaw xin gửi Quý khách hàng nội dung tư vấn liên quan đến thủ tục điều chỉnh cấp phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài như sau:

Thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

Havilaw gửi Quý khách hàng nội dung tư vấn liên quan đến thủ tục xin cấp phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài như sau:

Thủ tục thành Lập chi nhánh cho Doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam

Theo quy định pháp luật hiện nay một doanh nghiệp hoặc một thương nhân nước ngoài được phép thành lập chi nhánh tại Việt Nam để tiến hành hoạt động kinh doanh. Chi nhánh phụ thuộc vào đơn vị kinh doanh nước ngoài thành lập chi nhánh trong khi công ty nước ngoài thành lập tại Việt Nam tồn tại. Sở Công Thương Việt Nam sẽ phê duyệt thành lập chi nhánh tại Việt Nam trong khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam sẽ là cơ quan nhà nước điều phối việc thành lập công ty tại Việt Nam . Đặc biệt, chi n...

097 849 2882