Giấy phép về rượu

Đã có quy định về lĩnh vực kinh doanh rượu mới nhất 2020

Vừa qua, ngày 05 tháng 02 năm 2020, Chính phủ vừa ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều trong một số lĩnh vực thuộc quản lý của Bộ Công thương, trong đó có lĩnh vực Kinh doanh rượu. Trong bài viết này, Luật Gia An sẽ giúp quý khách hàng nắm bắt các điểm sửa đổi, bổ sung nổi bật nhất để quý khách có thể thuận tiện hơn trong quá trình kinh doanh rượu của mình. Hoạt động bán rượu tiêu dùng tại chỗ không phải thực hiện thủ tục cấp giấy phép.

Thủ tục xin cấp Giấy phép bán buôn rượu

Thương nhân bán buôn rượu là doanh nghiệp phép mua đồ uống có cồn từ các nhà sản xuất, như nhà máy bia, nhà máy rượu vang và nhà máy chưng cất, sau đó bán những đồ uống có cồn này với giá bán cho các nhà bán lẻ, chẳng hạn như nhà hàng và cửa hàng rượu. Nhà bán buôn chiếm tầng giữa của hệ thống ba tầng (xuất rượu, phân phối, bán buôn, bán lẻ, bán rượu tiêu dùng tại chỗ). Cụ thể thương nhân bán buôn có quyền:

Xin cấp giấy phép bán lẻ rượu

Dịch vụ xin giấy phép bán lẻ rượu cho siêu thị, của hàng rượu. Theo đó, quyền và nghĩa vụ của thương nhân bán lẻ rượu là một trong những nội dung trọng tâm và được quy định tại Khoản 1 và Khoản 4 Điều 18 Nghị định 105/2017/NĐ-CP

Giấy phép kinh doanh rượu

Một số thông tin cần biết về việc xin cấp giấy phép kinh doanh rượu. Để mở cửa hàng kinh doanh rượu thì cần rất nhiều nguồn lực. Bên cạnh các nguồn lực cần thiết, việc làm hồ sơ kinh doanh rượu là việc hết sức cần thiết.

Giấy đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Một trong những cách thu hút lượng khách hàng tăng nhanh hơn của các nhà hàng, khách sạn, quán Bar...là thêm rượu vào thực đơn cung cấp của mình nhưng các quy định xung quanh đến hoạt động kinh doanh, bán rượu tiêu dùng tại chỗ khá phức tạp có thể gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của quý khách hàng. Đa phần khách hàng thường thắc mắc làm thế nào để được phép Kinh doanh bán rượu tiêu dùng tại chỗ?

097 849 2882