Giấy phép xây dựng

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng

Việc xây dựng công trình nhà riêng lẻ hiện nay đang là vấn đề bất cập khi thủ tục rườm rà. Mặc dù thủ tục hành chính và đầu mục hồ sơ đã được cơ quan có thẩm quyền công khai nhưng phần lớn hồ sơ do người dân chuẩn bị đều phải sửa đổi bổ sung. Với bài viết này Havilaw sẽ hướng dẫn thủ tực xin giấy phép xây dựng.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Xây dựng năm 2014.

 - Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng .

 - Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.

Xem thêm

Xin giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Xin giấy phép an ninh trật tự

Công bố thực phẩm

II. ĐIỀU KIỆN ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

- Phù hợp với mục đích sử dụng đất

- Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh; 
- Thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ được thực hiện theo đúng quy định của khu vực xây dựng.

 - Nhà ở riêng lẻ tại khu đô thị phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng; đối với nhà ở riêng lẻ khu vực trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị.

 - Nhà ở riêng lẻ tại nông thôn khi xây dựng phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn.

III. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

- Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân quận, huyện

- Bước 2: Ủy ban nhân dân quận, huyện tiếp nhận kiểm tra hồ sơ

          + Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì cấp biên nhận hồ sơ có ngày hẹn trả kết quả trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hoàn thiện hồ sơ.

         

- Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ủy ban nhân dân quận, huyện phải tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa.

- Bước 4: Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân quận, huyện phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng trong thời hạn quy định, Ủy ban nhân dân quận, huyện thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết.

- Bước 5: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân quận, huyện theo thời hạn ghi trong giấy biên nhận. 

IV. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

 + Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng. 

+ Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. 

+ Bản sao hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng.

+ Đối với công trình xây chen có tầng hầm, phải bổ sung bản sao văn bản chấp thuận biện pháp thi công móng đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận.

 + Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết của chủ đầu tư bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề. 

Ngoài các tài liệu quy định nêu trên, hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng còn phải bổ sung thêm các tài liệu khác đối với các trường hợp sau:

+ Bản sao bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế theo mẫu kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, đối với công trình chưa được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế.

Đối với nhà ở riêng lẻ dưới 03 tầng và có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250 m2, hộ gia đình có thể tự tổ chức thiết kế và chịu trách nhiệm về an toàn của công trình và các công trình lân cận. 

 

Mọi vấn đề chưa rõ cần tư vấn giải đáp quý hàng hàng vui lòng liên hệ Luật Gia An để được hỗ trợ giải đáp miễn phí!

 

Luật Gia An - Phòng Tư vấn Đất đai

Đia chỉ: số 55A, ngõ 55 đường Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại/zalo: 097 849 2882

Web: www.havilaw.com

Email: lienhe.havilaw@gmail.com097 849 2882