Doanh nghiệp

Chuyển đổi công ty TNHH 1 Thành viên sang Công ty cổ phần

Trong quá trình hoạt động khi công ty có các thành viên muốn góp thêm vốn, hoặc chủ sở hữu công ty muốn chuyển nhượng một phần vốn góp của mình cho những người khác. Ngoài việc ký hợp đồng chuyển nhượng, chủ sở hữu cần phải thực hiện chuyển đổi loại hình công ty cho phù hợp với số lượng thành viên góp vốn và tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Thủ tục thành lập Hộ kinh doanh

Tư vấn thành lập hộ kinh doanh, môt dố đặc trưng cơ bản giữa mô hình kinh doanh của Hộ Kinh doanh

097 849 2882