Giải thể

Thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh

Khi doanh nghiệp gặp khó khăn về kinh doanh, có nhu cầu thu hẹp hoạt động sản xuất hoặc do bất kỳ một lý do gì mà muốn đóng cửa chi nhánh thì phải tiến hành thủ tục Chấm dứt hoạt động của chi nhánh. Chi nhánh của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động theo quyết định của chính doanh nghiệp đó hoặc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bài viết sau đây Luật Gia An sẽ hướng dẫn Quý khách hàng các bước thực hiện thủ tục chấm dứt ...

097 849 2882