Bảo hộ bản quyền

Bảo hộ bản quyền

     

Bảo hộ bản quyền*

(*Luật sư Dương Văn Công)

 

Bản quyền được biết đến như một thuật ngữ dùng để chỉ ai đó có quyền trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Nội hàm trực tiếp ở khía cạnh là Quyền tác giả và quyền liên quan.

      Quyền tác giả bao gồm một tập hợp quyền dành cho người sáng tạo đối với tác phẩm văn học và nghệ thuật của họ. Các tác giải, và người thừa kế của họ, nắm giữ các độc quyền để sử dụng hoặc cấp li-xăng cho người khác sử dụng tác phẩm theo các điều kiện thỏa thuận. Người sáng tạo ra một tác phẩm có thể năng cấm hoặc cho phép, ví dụ:

  • Sao chép lại tác phẩm dưới hình thức khác nhau, chẳng hạn như ấn phẩm hoặc bản ghi âm;
  • Biểu diễn tác phẩm cho công chúng, như trong trường hợp k vở diễn hoặc một tác phẩm âm nhạc;
  • Phát sóng tác phẩm, bao gồm phát thanh truyền hình hoặc phát ra vệ tinh
  • Dịch tác phẩm qua ngôn ngữ khác, hoặc phóng tác tác phẩm, chẳng hạn như chuyển thể một tiểu thuyết thành phim

                                                                                            tải xuống 1

Quyền tác giả áp dụng cho nhiều loại hình khác nhau của tác phẩm nghệ thuật: Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác; Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác; Tác phẩm báo chí; Tác phẩm âm nhạc; Tác phẩm sân khấu; Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh); Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng; Tác phẩm nhiếp ảnh; Tác phẩm kiến trúc; Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học; (Khoản 1 Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ)

       Quyền liên quan là những quyên dã phát triển 50 năm gần đây “xung quanh quyền tác giả và bao gồm quyền của người biểu diễn đối với cuộc biểu diễn của người đó, quyền của gười chế tạo ra bản ghi âm đối với bản ghi âm đó và quyền của tổ chức phát sóng đối với cuộc phát sóng

        Theo quy định của công ước quốc tế cũng như pháp luật việt Nam thì quyền đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật (và khoa học) nó đã phát sinh ngay từ khi nó được định hình, điều này có nghĩa nó không phụ thuộc vào tác phẩm đó có được đăng ký tại cơ quan quốc gia có thẩm quyền hay không ( khoản 2 Điều 49 Luật sở hữu trí tuệ)

"Điều 6 Luật sở hữu trí tuệ

 “1. Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện d­ưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất l­ượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay ch­ưa công bố, đã đăng ký hay ch­ưa đăng ký.

  1. Quyền liên quan phát sinh kể từ khi cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chư­ơng trình được mã hoá được định hình hoặc thực hiện mà không gây ph­ương hại đến quyền tác giả"

 

                                                                             tải xuống 2

Mặc dù vậy, pháp luật quy định như vậy nhưng để chủ sở hữu/ tác giả bảo vệ khi có tranh chấp là rất khó khăn, không phải ai cũng biết cách thức để xác lập điều này và biến nó thành chứng cứ để bảo vệ khi cần. Một trong những giải pháp mà các chủ sở hữu/ tác giả xác lập quyền của mình thông qua hình thức Đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan. Khi chủ sở hữu/ tác giả  được  cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan không phải chứng minh quyền tác giả, quyền liên quan thuộc về mình kể từ thời điểm được cáp đến khi có tranh chấp. Ngoài ra, do nhận thức và nhu cầu của doanh nghiệp người dân thì Giấy chứng nhận này rất có giá trị, và được đòi hỏi từ khách hàng để tránh những tranh chấp phát sinh

                                                            13

       Trên đây, là toàn bộ những vấn đề liên quan đến việc bảo hộ bản quyền và cũng lý giải sao bản quyền lại cần quan trọng (lợi ích của nó), cần được bảo hộ, cơ chế, các thức bảo hộ. Bài viết cũng đưa ra cách bảo hộ bản quyền chính hiện nay- Đăng ký với cơ quan có thẩm quyền. Luật Gia An cung cấp và đại diện cho khách hàng liên quan đến bảo hộ bản quyền. Mọi chi tiết liên hệ:

 

 Luật Gia An- Phòng Sở Hữu trí tuệ

Đia chỉ: Số 92, Đường Dương Quảng Hàm, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại/zalo: 097.849.2882

Web: www.havilaw.com

Email: lienhe.havilaw@gmail.com

 

 

097 849 2882