Thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty

 

Mỗi công ty/doanh nghiệp đều có thể phải đối mặt với một tình huống mà doanh nghiệp phải bị đình chỉ trong một thời gian hoặc ngừng hoàn toàn.

Chủ sở hữu và quản lý công ty nên làm gì nếu ngừng hoạt động kinh doanh trong một thời gian cho đến khi các giải pháp kinh doanh tiềm năng của doanh nghiệp được đưa ra trong tương lai?

Tạm ngừng kinh doanh công ty là việc công ty tạm ngừng hoạt động kinh doanh trong một khoảng thời gian nhất định do tình hình kinh doanh công ty hay tình hình kinh tế. Một số vấn đề cần lưu ý khi doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh:

 

1. Trình tự thực hiện

Doanh nghiệp gửi hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.

Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp sau khi tiếp nhận thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động.

Tạm ngừng công ty 2. Thuế môn bài khi tạm ngừng kinh doanh

Theo khoản 3 Điều 4 Thông tư 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 Thông tư của Bộ Tài chính:

“Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình đang sản xuất, kinh doanh và có thông báo gửi cơ quan thuế về việc tạm ngừng kinh doanh cả năm dương lịch thì không phải nộp lệ phí môn bài của năm tạm ngừng kinh doanh. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch thì vẫn phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm”

Như vậy:

- Nếu tạm ngưng kinh doanh cả năm thì không phải nộp thuế môn bài

- Nếu tạm ngưng kinh doanh không trọn năm thì phải nộp thuế môn bài

 

 3.Thời gian được tạm ngừng kinh doanh

- Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu công ty vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.

- Trường hợp công ty sau 02 năm vẫn không có nhu cầu hoạt động tiếp có thể xử lý theo hai hướng như sau:

Thứ nhất, công ty tiến hành giải thể doanh nghiệp.

Thứ hai, công tythực hiện thủ tục khôi phục hoạt động trở lại một thời gian ngắn khoảng từ 01—2 tháng sau đó tiếp tục làm lại thủ tục tạm ngừng kinh doanh đợi thời cơ hoạt động trở lại.

 

4. Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh công ty

Θ Thông báo Về việc tạm ngừng kinh doanh của công ty;

Θ Kèm theo thông báo phải có quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

Θ Giấy giới thiệu hoặc ủy quyền.

 

5. Một số lưu ý khi tạm ngừng kinh doanh công ty

- Công ty phải công bố trên trang thông tin điện tử và ấn phẩm (nếu có) và niêm yết công khai tại trụ sở chính và địa điểm kinh doanh của công ty về tạm ngừng kinh doanh của công ty trong thời hạn 36 giờ.

- Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.

- Trong quá trình tạm ngừng doanh nghiệp công ty vẫn phải đóng thuế môn bài và nộp báo cáo tài chính cho những tháng chưa tạm ngừng trong năm.

 

Dịch vụ của Luật Gia An:

  • Luật Gia An tư vấn quy định, trình tự thủ tục, điều kiện để thực hiện tạm ngừng kinh doanh công ty;
  • Luật Gia An tư vấn trách nhiệm và quyền hạn của doanh nghiệp khi tạm ngừng kinh doanh;
  • Luật Gia An soạn thảo hồ sơ tạm ngừng kinh doanh công ty;
  • Luật Gia An đại diện, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Lưu ý: Nếu bạn muốn tạm dừng hoạt động kinh doanh và cần trợ giúp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh, bạn có thể liên hệ:

 

Luật Gia An

Đia chỉ: Số 92, Đường Dương Quảng Hàm, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại/zalo: 097 849 2882 hoặc 0984798446

Web: www.havilaw.com

Email: lienhe.havilaw@gmail.com

 
097 849 2882