Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

Vừa qua Havilaw có nhận được câu hỏi của bà con như sau: Nhà tôi bị cháy nhà cháy sạch rồi không còn gì cả, từ Sổ đỏ tới các vật dụng trong gia đình. Trong ánh mắt đượm buồn bác nói: Giờ tôi muốn làm lại Giấy tờ có được không thủ tục có đơn giản không?

Trong trường hợp này của gia đình mình hoàn toàn có thể làm lại Sổ đỏ theo Điều 77 Nghị định 43/2014/NĐ- CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai. Cụ thể thủ tục cấp lại Sổ đỏ được tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: Bác tới UBND xã nộp đơn khai báo về việc nhà bị cháy dẫn tới cháy Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Bước 2: Trong thời gian đợi UBND xã và các ban ngành đoàn thể có liên quan xác minh tính xác thực của mảnh đất gia đình cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm:

  • Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK
  • Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về hỏa hoạn.

Bước 3: Bác nộp 01 bộ hồ sơ đã chuẩn bị tại Văn phòng đăng ký đất đai cấp xã, phường nơi Bác cư trú. Cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét hồ sơ và tiến hành cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình Bác theo luật định.

Thời gian giải quyết: Trong vòng 25 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ.

Havilaw gửi bác mẫu đơn Đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Mọi vướng mắc cần hỗ trợ giải đáp bác vui lòng liên hệ: 0984798446

 

 

Mẫu số 10/ĐK

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI, CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Kính gửi: ………………………………………………

 

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng, thống nhất với giấy tờ xuất trình.

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số: ….. Quyển …..

Ngày …../…../……..
Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)

 

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên đơn)

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

1.1. Tên (viết chữ in hoa): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1.2. Địa chỉ(1): …………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Giấy chứng nhận đã cấp đề nghị được cấp lại, cấp đổi

2.1. Số vào sổ cấp GCN: …………………………; 2.2. Số phát hành GCN: ………………….;

2.3. Ngày cấp GCN …/…/……

3. Lý do đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận: …………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….

4. Thông tin thửa đất có thay đổi do đo đạc lại (kê khai theo bản đồ địa chính mới)

Tờ bản đồ số

Thửa đất số

Diện tích (m2)

Nội dung thay đổi khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Thông tin thửa đất theo GCN đã cấp:

- Thửa đất số: ………………………………….;

- Tờ bản đồ số: ………………………………...;

- Diện tích: ……………………………….… m2

- ………………………………………………….

- ………………………………………………….

4.2. Thông tin thửa đất mới thay đổi:

- Thửa đất số: ………………………….;

- Tờ bản đồ số: ………………………...;

- Diện tích: ………..……….…………… m2

-…………………………………………

-…………………………………………

5. Thông tin tài sản gắn liền với đất đã cấp GCN có thay đổi (kê khai theo thông tin đã thay đổi - nếu có)

Loại tài sản

Nội dung thay đổi

 

 

 

 

 

 

5.1. Thông tin trên GCN đã cấp:

- Loại tài sản: ………………………………….;

- Diện tích XD (chiếm đất): ………………… m2;

- ………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

5.2. Thông tin có thay đổi:

- Loại tài sản: ………………………….;

- Diện tích XD (chiếm đất): …………… m2;

-…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

6. Những giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo

- Giấy chứng nhận đã cấp;

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 

             

Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

 

…………., ngày .... tháng ... năm ……
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

 

II. XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

(Đối với trường hợp cấp đổi GCN do đo vẽ lại bản đồ địa chính)

Sự thay đổi đường ranh giới thửa đất kể từ khi cấp GCN đến nay: ………………………………

………………………………………………………………………………………………………

 

Ngày …… tháng …… năm ……
Công chức địa chính
(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

Ngày …… tháng …… năm ……
TM. Ủy ban nhân dân
Chủ tịch
(Ký tên, đóng dấu)

III. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

(Nêu rõ kết quả kiểm tra hồ sơ và ý kiến đồng ý hay không đồng ý với đề nghị cấp đổi, cấp lại GCN; lý do).

Ngày …… tháng …… năm ……
Người kiểm tra
(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)

 

 

Ngày …… tháng …… năm ……
Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)

(1) Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi kèm theo.

 

Khi cần hỗ trợ hãy liên hệ cho chúng tôi:

Luật Gia An

Đia chỉ: số 55A, ngõ 77 đường Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại/zalo: 0978492882/ 0984798446

Web: www.havilaw.com

Email: lienhe.havilaw@gmail.com

 

097 849 2882