Bảo hộ tên thương mại

Bảo hộ tên thương mại

Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh. Luật Gia An sẽ nêu ra một số điều kiện để bảo hộ tên thương mại như sau:

1.Điều kiện chung đối với tên thương mại được bảo hộ

 

Tên thương mại được bảo hộ nếu có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên thương mại đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.

Xem thêm

Đăng ký bảo hộ đọc quyền nhãn hiệu

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Thành lập công ty

2. Khả năng phân biệt của tên thương mại

 

Tên thương mại được coi là có khả năng phân biệt nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Chứa thành phần tên riêng, trừ trường hợp đã được biết đến rộng rãi do sử dụng.

  • Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thương mại mà người khác đã sử dụng trước trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.
  • Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác hoặc với chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ trước ngày tên thương mại đó được sử dụng.
  • 3. Dịch vụ đăng ký bảo hộ tên thương mại tại Luật Gia An

- Tư vấn về việc lựa chọn và bảo hộ tên thương mại;

- Thực hiện các thủ tục đăng ký tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Tư vấn các vấn đề khi xảy ra tranh chấp liên quan đến việc sử dụng tên thương mại;

  • Đại diện quý khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Để có thể tư vấn cụ thể hơn. Bạn vui lòng liên hệ cho chúng tôi:

Luật Gia An

Địa chỉ: số 55A, ngõ 77 đường Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại/zalo: 0978492882

Web: www.havilaw.com

Email: lienhe.havilaw@gmail.com

097 849 2882