Quy Định Về Ghi Nhãn Hàng Hóa

Quy Định Về Ghi Nhãn Hàng Hóa

     Với thuật ngữ Nhãn hàng hóa đã làm rõ và dùng để chỉ những gì được sản phẩm, hàng hóa hữu hình, dịch vụ nằm ngoài phạm vi này. Theo quy định 43/2017/NĐ-CP thì Nhãn hàng hóa được hiểu là: “Nhãn hàng hóa là bản viết, bản in, bản vẽ, bản chụp của chữ, hình vẽ, hình ảnh được dán, in, đính, đúc, chạm, khắc trực tiếp trên hàng hóa, bao bì thương phm của hàng hóa hoặc trên các chất liệu khác được gắn trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa” (khoản 1 Điều 3).

Đọc thêm: Cách ghi nhãn hàng hóa là mỹ phẩm

                 Bảo hộ logo mỹ phẩm

                 Đăng ký mã số mã vạch cho sản phẩm mỹ phẩm

     Nhãn hàng hóa là bắt buộc đối với các sản phẩm hàng hóa được kinh doanh tại Việt Nam (bao gồm cả các sản phẩm hàng hóa được nhập khẩu để lưu thông trong nước). Pháp luật cho các chủ thể được lựa chọn các cách thức khác nhau để thể hiện trên sản phẩm cho phù hợp với những đặc tính của sản phẩm chẳng hạn, được viết, in, đúc, chạm…. trực tiếp trên hàng hóa, bao bì hoặc chất liệu bất kỳ miễn sao gắn được lên hàng hóa truyền đạt được những thông tin cần thiết về sản phẩm, hàng hóa lên nhãn hàng hóa để người tiêu dùng nhận biết, làm căn cứ lựa chọn, tiêu thụ và sử dụng để các cơ quan chức năng thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát. Các thông tin trên nhãn cần phải có đó là những thông tin tối thiểu mà pháp luật yêu cầu, ngoài các thông tin tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh có thể các thông tin khác với mục đích thông tin, quảng bá cho hàng hóa của mình…..

                                                                                         images

Các sản phẩm, hàng hóa bắt buộc phải có các thông tin sau đây (trừ các sản phẩm hàng hóa không bắt buộc phải có nhãn hàng hóa):

- Tên hàng hóa;

- Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa;

- Xuất xứ hàng hóa

Tùy từng sản phẩm sản phẩm hàng hóa, Pháp luật có những yêu cầu các thông tin tối thiểu cần phải thể hiện trên nhãn hàng hóa khác nhau:

- Định lượng hàng hóa

- Ngày sản xuất:

- Hạn sử dụng/ hạn dùng

- Thành phần hàng hóa

- Thành phần định lượng

- Hướng dẫn sử dụng/ bảo quản hàng hóa

- Thông tin cản báo

- Thông tin kỹ thuật

(Yêu cầu cụ thể này được đề cập ở Phụ Lục 1 Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ)

 

                                                                             images (1)

 

1- Sản phẩm hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước

Sản phẩm hàng hóa sản xuất và kinh doanh trong nước thì luôn phải có nhãn gốc (nhãn thể hiện lần đầu do tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa gắn trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa) nhãn này được thể hiện bằng tiếng Việt

Tổ chức, cá nhân sản xuất phải chịu trách nhiệm thực hiện ghi nhãn hàng hóa đối với hàng hóa sản xuất để lưu thông trong nước

2- Sản phẩm hàng hóa nhập khẩu và được kinh doanh trong nước

Thể hiện trên sản phẩm, hàng hóa là tiếng nước ngoài (nhãn gốc) thì để được lưu thông tại Việt Nam thì cần phải có Nhãn Phụ (những nội dung bắt buộc được dịch từ nhãn gốc của hàng hóa bằng tiếng nước ngoài ra tiếng Việt và bổ sung những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt theo quy định của pháp luật Việt Nam mà nhãn gốc của hàng hóa còn thiếu)

Nội dung ghi trên nhãn phụ là nội dung dịch nguyên ra tiếng Việt từ các nội dung bắt buộc ghi trên nhãn gốc và bổ sung các nội dung bắt buộc khác còn thiếu theo tính chất của hàng hóa. Tổ chức, cá nhân ghi nhãn phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung ghi. Nội dung ghi trên nhãn phụ gồm cả nội dung được ghi bổ sung không làm hiểu sai nội dung trên nhãn gốc và phải phản ánh đúng bản chất và nguồn gốc của hàng hóa

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phải ghi nhãn phụ khi đưa ra lưu thông và phải giữ nguyên nhãn gốc.

3- Các sản phẩm hàng hóa sau đây không bắt buộc phải ghi nhãn hàng hóa

- Bất động sản;

-  Hàng hóa tạm nhập tái xuất; hàng hóa tạm nhập để tham gia hội chợ, triển lãm sau đó tái xuất; hàng hóa quá cảnh, hàng hóa chuyển khẩu; hàng hóa trung chuyển;

- Hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh; tài sản di chuyển;

- Hàng hóa bị tịch thu bán đấu giá;

-  Hàng hóa là thực phẩm tươi, sống, thực phẩm chế biến không có bao bì và bán trực tiếp cho người tiêu dùng;

- Hàng hóa là nhiên liệu, nguyên liệu (nông sản, thủy sản, khoáng sản), vật liệu xây dựng (gạch, ngói, vôi, cát, đá, sỏi, xi măng, đất màu, vữa, hỗn hợp bê tông thương phẩm), phế liệu (trong sản xuất, kinh doanh) không có bao bì và bán trực tiếp cho người tiêu dùng;

- Hàng hóa là xăng dầu, khí (LPG, CNG, LNG) chất lỏng, xi măng rời không có bao bì thương phẩm đựng trong container, xi tec;

 Hàng hóa đã qua sử dụng;

- Hàng hóa xuất khẩu không tiêu thụ nội địa;

- Hàng hóa thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng; hàng hóa là chất phóng xạ, hàng hóa sử dụng trong trường hợp khẩn cấp nhằm khắc phục thiên tai, dịch bệnh; phương tiện giao thông đường sắt, đường thủy, đường không

 

Để có thể tư vấn cụ thể hơn. Bạn vui lòng liên hệ cho chúng tôi:

Luật Gia An

Địa chỉ: Số 92 Dương Quảng Hàm, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại/zalo: 0978492882

Web: www.havilaw.com

Email: lienhe.havilaw@gmail.com

097 849 2882