Thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh

Thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh

Khi doanh nghiệp gặp khó khăn về kinh doanh, có nhu cầu thu hẹp hoạt động sản xuất hoặc do bất kỳ một lý do gì mà muốn đóng cửa chi nhánh thì phải tiến hành thủ tục Chấm dứt hoạt động của chi nhánh.

Chi nhánh của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động theo quyết định của chính doanh nghiệp đó hoặc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bài viết sau đây Luật Gia An sẽ hướng dẫn Quý khách hàng các bước thực hiện thủ tục chấm dứt theo quyết định của doanh nghiệp.

 

XEM THÊM:

Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam

 

 Bước 1: Thực hiện thủ tục Chấm dứt hiệu lực mã số thuế

1. Hồ sơ bao gồm:

- Quyết định giải thể;

- Biên bản họp;

- Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan nếu doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu.

2. Các nghĩa vụ doanh nghiệp phải hoàn thành trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế:

- Doanh nghiệp nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn;

- Doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định tại Điều 41, Điều 42 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính;

3. Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của doanh nghiệp được cơ quan thuế thực hiện cùng với thời hạn cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp (giải thể) trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Người nộp thuế có trách nhiệm gửi hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hoạt động đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp để làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

 

cham dut hoat dong chi nhanh 1

 

Bước 2: Thực hiện trả con dấu tại Cơ quan công an (nếu sử dụng dấu do cơ quan công an cấp)

1. Hồ sơ bao gồm:

- Công văn trả con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu;

- Giấy chứng nhận mẫu dấu;

- Con dấu.

2. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội của tỉnh/thành phố nơi đặt trụ sở chi nhánh.

3. Kết quả: được Cơ quan công an cấp Giấy chứng nhận trả con dấu.

 

cham dut hoat dong chi nhanh 2

 

Bước 3: Thực hiện thủ tục tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố nơi đặt trụ sở chi nhánh

1. Hồ sơ bao gồm:

- Quyết định của doanh nghiệp về chấm dứt hoạt động chi nhánh;

- Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

- Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh;

- Con dấu của chi nhánh/Giấy chứng nhận trả con dấu của cơ quan công an (nếu có).

2. Địa điểm nộp hồ sơ và thời gian giải quyết hồ sơ:

Sau khi hoàn thành thủ tục về thuế và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố nơi đặt trụ sở chi nhánh.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của chi nhánh trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, đồng thời ra Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh.

 

Dịch vụ của Luật Gia An:

- Luật Gia An tư vấn quy định, trình tự thủ tục, điều kiện để thực hiện chấm dứt hoạt động chi nhánh;

- Luật Gia An tư vấn trách nhiệm và quyền hạn của doanh nghiệp khi chấm dứt hoạt động chi nhánh;

- Luật Gia An soạn thảo hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh;

- Luật Gia An đại diện, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

 

Lưu ý: Nếu bạn muốn chấm dứt hoạt động chi nhánh và cần trợ giúp hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, bạn có thể liên hệ:

Luật Gia An

Đia chỉ: Số 92, Đường Dương Quảng Hàm, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại/zalo: 097 849 2882 hoặc 096 234 2089

Web: www.havilaw.com

Email: lienhe.havilaw@gmail.com

097 849 2882