Một số hình thức rút vốn ra khỏi công ty TNHH hai thành viên trở lên

Một số hình thức rút vốn ra khỏi công ty TNHH hai thành viên trở lên

 

Ngày 14/08/2020, bạn D.K.H, có gmail H*****78@gmail.com gửi tới hòm thư tư vấn lienhe.havilaw@gmail.com với nội dung như sau:

“Chào Luật sư, Công ty tôi là công ty TNHH 2 thành viên, trong đó bạn tôi là giám đốc đại diện theo pháp luật còn tôi là chủ tịch hội đồng thành viên, mỗi người 50% vốn góp của công ty. Công ty đang làm ăn rất thuận lợi tuy nhiên vì nhiều lý do riêng nên tôi muốn rút toàn bộ vốn ra khỏi công ty. Luật sư hãy tư vấn giúp tôi làm thế nào để rút toàn bộ vốn đã góp ra khỏi công ty mà hợp pháp được không? chân thành cảm ơn luật sư”.

 

Trả lời:

 

Chào bạn, Luật Gia An cảm ơn bạn đã tin tưởng khi gửi câu hỏi đến chúng tôi. Với thắc mắc của bạn, Luật Gia An xin được tư vấn như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 51 Luật doanh nghiệp 2014 nghĩa vụ của thành viên quy định:

 “2. Không được rút vốn đã góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp quy định tại Điều 52,53, 54, 68 của Luật này.”

 Do đó, bạn có thể rút vốn ra khỏi công ty dưới các hình thức như sau:

 – Yêu cầu công ty mua lại vốn góp;

 – Chuyển nhượng vốn góp;

 – Rút vốn trong một số trường hợp đặc biệt, quy định tại Điều 54 Luật doanh nghiệp 2014.

 – Được công ty hoàn trả một phần vốn theo điều kiện quy định tại điểm a, khoản 3 Điều 68 Luật Doanh nghiệp 2014.

Đối chiếu với trường hợp trên của bạn, thì có 3 cách để rút vốn ra khỏi công ty (trừ trường hợp quy định tại Điều 54 Luật doanh nghiệp 2014, vì Điều khoản này quy định về xử lý phần vốn góp trong một số trường hợp đặc biệt: thành viên là cá nhân chết, thành viên bị hạn chết năng lực hành vi dân sự,...)

 

Xem thêm:

 

Cách 1: Yêu cầu công ty mua lại vốn góp:

Điều 52 Luật doanh nghiệp 2014 quy định như sau:

“1. Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên về vấn đề sau đây:

a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;

b) Tổ chức lại công ty;

c) Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải bằng văn bản và được gửi đến công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết quy định tại khoản này.

  1. Khi có yêu cầu của thành viên quy định tại khoản 1 Điều này, nếu không thỏa thuận được về giá thì công ty phải mua lại phần vốn góp của thành viên đó theo giá thị trường hoặc giá được định theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Việc thanh toán chỉ được thực hiện nếu sau khi thanh toán đủ phần vốn góp được mua lại, công ty vẫn thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.
  2. Trường hợp công ty không mua lại phần vốn góp theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thành viên đó có quyền tự do chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người khác không phải là thành viên.”

rút vốn khoi cty

Cách 2: Chuyển nhượng vốn góp:

Điều 53 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

“1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 52, khoản 5 và khoản 6 Điều 54 của Luật này, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định sau đây:

a) Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện;

b) Chỉ được chuyển nhượng với cùng điều kiện chào bán đối với các thành viên còn lại quy định tại điểm a khoản này cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày chào bán.

2. Thành viên chuyển nhượng vẫn có các quyền và nghĩa vụ đối với công ty tương ứng với phần vốn góp có liên quan cho đến khi thông tin về người mua quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều 49 của Luật này được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký thành viên.

3. Trường hợp chuyển nhượng hoặc thay đổi phần vốn góp của các thành viên dẫn đến chỉ còn một thành viên trong công ty, công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và đồng thời thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng.”

 

Do đó, có thể hiểu khi bạn muốn rút vốn khỏi công ty, đầu tiên bạn phải thực hiện bán phần vốn góp đó cho các thành viên khác trong công ty. Bạn chỉ có thể chuyển phần vốn góp cho người khác nếu các thành viên còn lại trong công ty không mua lại hết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chào bán.

 rút vốn

 

Cách 3: Được công ty hoàn trả một phần vốn theo điều kiện quy định tại điểm a, khoản 3 Điều 68 Luật Doanh nghiệp 2014.

Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;

Hình thức hoàn trả một phần vốn góp cho các thành viên trong công ty theo tỷ lệ phần vốn góp của họ theo quy định tại điểm a khoản 3 điều 68 luật doanh nghiệp 2014 được thực hiện khi công ty TNHH 2 thành viên trở lên đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  • Công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp;
  • Công ty bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên.

Như vậy, trong trường hợp của bạn, bạn có thể yêu cầu công ty hoàn trả lại phần vốn của bạn trong công ty theo dưới hình thức theo quy định tại Điều 68 khi công ty đã hoạt động liên tục trong 2 năm, đảm bảo được việc thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khi đã hoàn trả cho bạn.

Trên đây là một số chia sẻ của Luật Gia An về "các hình thức rút vốn ra khỏi công ty TNHH hai thành viên trở lên", mọi yêu cầu hỗ trợ quý vị hãy liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật của chúng tôi theo hotline: 0978.492.882. Luật Gia An chuyên dịch vụ luật sư uy tín, tin cậy, đảm bảo giải quyết mọi vướng mắc bạn gặp phải.

 

Xem thêm:

Khi cần hỗ trợ hãy liên hệ cho chúng tôi:

Luật Gia An

Đia chỉ: số 92, Đường Dương Quảng Hàm, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội

Điện thoại/zalo: 0978492882

Web: www.havilaw.com

Email: lienhe.havilaw@gmail.com

 

097 849 2882