Chậm đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

Chậm đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

Ngày 16/6/2020, khách hàng Nguyễn Duy M, có số điện thoại: 0985749***, email: duym***86@gmail.com có gửi tới hòm thư tư vấn lienhe.havilaw@gmail.com của Luật Gia An câu hỏi như sau: Chào luật sư, tôi là Nguyễn Duy M, năm 2015 – 2018, tôi làm việc tại Công ty X, trong quá trình làm việc, tôi đã đăng ký giảm trừ gia cảnh cho tôi và con gái tôi và được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Tháng 1/2019, tôi nghỉ việc tại đó và chuyển sang Công ty Y làm việc. Tháng 3 vừa rồi khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân, tôi mới biết rằng tôi không được tính giảm trừ gia cảnh cho con gái tôi. Tôi nghĩ rằng công ty cũ đã được giảm trừ rồi thì sang công ty mới sẽ tự động được giảm trừ tiếp.

Vậy luật sư cho tôi hỏi bên thuế làm như vậy là đúng hay sai? Trong trường hợp phải đăng ký thuế lại, tôi hay công ty mới của tôi có trách nhiệm phải thực hiện thủ tục đó?

 

Xem thêm:

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Những điều cần biết để thành lập một doanh nghiệp

Trả lời:

Sau khi nhận được câu hỏi từ quý khách hàng, phòng tư vấn thuế - BHXH của Luật Gia An xin tư vấn anh Nguyễn Duy M như sau:

 

Căn cứ Điểm c.2.3 và Điểm i Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân:

“c.2.3) Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Riêng đối với người phụ thuộc khác theo hướng dẫn tại tiết d.4, điểm d, khoản 1, Điều này thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế, quá thời hạn nêu trên thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó.”

 

“i) Người nộp thuế chỉ phải đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh cho mỗi một người phụ thuộc một lần trong suốt thời gian được tính giảm trừ gia cảnh. Trường hợp người nộp thuế thay đổi nơi làm việc thì thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như trường hợp đăng ký người phụ thuộc lần đầu theo hướng dẫn tại tiết h.2.1.1.1, điểm h, khoản 1, Điều này.”

 

Theo quy định trên, khi anh nghỉ việc tại công ty cũ, làm việc tại công ty mới, để được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc, anh phải làm thủ tục đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như trường hợp đăng ký người phụ thuộc lần đầu.

 

Thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là trước thời điểm thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân (đối với công ty, hạn cuối thường là ngày 31/3 của năm kế tiếp).

 

tax2

 

Như vậy, nếu tại tháng 6/2020 anh M nộp tờ khai đăng ký gia cảnh cho người phụ thuộc thì anh sẽ chỉ được tính giảm trừ gia cảnh cho năm 2020, anh sẽ không được tính giảm trừ cho năm 2019 nữa. Anh phải có trách nhiệm đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc của anh, công ty Y chỉ thay mặt anh M đăng ký, nộp hồ sơ và quyết toán thuế thu nhập cá nhân nếu anh M có uỷ quyền cho công ty thực hiện.

 

Hồ sơ giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc như sau: Người nộp thuế có thu nhập từ tiền lương, tiền công đăng ký người phụ thuộc theo Mẫu số 02/ĐK-NPT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính và nộp hai (02) bản cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập để làm căn cứ tính giảm trừ cho người phụ thuộc. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập lưu giữ một (01) bản đăng ký và nộp một (01) bản đăng ký cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý cùng thời điểm nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân của kỳ khai thuế đó theo quy định của luật quản lý thuế.

 

Thời hạn nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc: trong vòng ba (03) tháng kể từ ngày nộp tờ khai đăng ký người phụ thuộc. Quá thời hạn nộp hồ sơ nêu trên, nếu người nộp thuế không nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc sẽ không được giảm trừ cho người phụ thuộc và phải điều chỉnh lại số thuế phải nộp.

 

Hồ sơ chứng minh người phục thuộc đối với con:

- Con dưới 18 tuổi: Hồ sơ chứng minh là bản chụp Giấy khai sinh và bản chụp Chứng minh nhân dân (nếu có). 

- Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động, hồ sơ chứng minh gồm:

    + Bản chụp Giấy khai sinh và bản chụp Chứng minh nhân dân (nếu có);

    + Bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật.

- Con đang theo học tại các bậc học, hồ sơ chứng minh gồm:

    + Bản chụp Giấy khai sinh;

    + Bản chụp Thẻ sinh viên hoặc bản khai có xác nhận của nhà trường hoặc giấy tờ khác chứng minh đang theo học tại các trường học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông hoặc học nghề.

- Trường hợp là con nuôi, con ngoài giá thú, con riêng thì ngoài các giấy tờ theo từng trường hợp nêu trên, hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ khác để chứng minh mối quan hệ như: bản chụp quyết định công nhận việc nuôi con nuôi, quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan nhà nước có thẩm quyền...

 

tax 1

 

Trong quá trình thực hiện thủ tục, nếu gặp khó khăn hay vướng mắc cần tư vấn hoặc hỗ trợ thủ tục quý khách có thể liên hệ trực tiếp với Luật Gia An để được hướng dẫn và tư vấn cụ thể.

 

Xem thêm:

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Những điều cần biết để thành lập một doanh nghiệp

 

Luật Gia An - Phòng Tư vấn Thuế - BHXH

Đia chỉ: Số 92, Đường Dương Quảng Hàm, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại/zalo: 097 849 2882

Web: www.havilaw.com

Email: lienhe.havilaw@gmail.com

 

097 849 2882