Mẫu thỏa thỏa thuận tạm thực hiện hợp động lao động do Covid 19

Mẫu thỏa thỏa thuận tạm thực hiện hợp động lao động do Covid 19

      Nhóm người lao động nghỉ việc, hoãn hợp đồng lao động không lương là 01 trong 7 nhóm đối tượng được nhận hỗ trợ từ chính phủ. Đây là nội dung của Nghị Quyết 42/2020/NQ-CP ngày 09/04/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

                                                                 download 21

       Đọc thêm: Hưởng trợ cấp từ tạm hoãn thực hiện Hợp đồng lao động do Covid-19

       Để thực hiện nghị quyết này, các cơ quan nhà nước: Bộ Lao động, Bảo hiểm xã hội, UBND các cấp đang gấp rút thống kê và chi trả trợ cấp. Văn bản hướng dẫn thì chưa có mà mỗi cơ quan, ban ngành, địa phương có cách thức riêng song những nội dung, xác định đối tượng, điều kiện được hưởng được xác định như sau:

  •  Thời gian tạm hoãn, nghỉ không lương trong thời hạn của HĐLĐ, từ 01 tháng liên tục trở lên tính từ ngày 01/04/2020 đến hết ngày 30/06/2020 và thời diểm bắt đầu tạm hoãn, nghị việc không lương từ ngày 01/04/2020 đến hết ngày 31/05/2020
  • Có văn bản thỏa thuận về việc hoãn thực hiện HĐLĐ hoặc nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19
  • Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến trước thời điểm tạm hoãn hoặc nghỉ việc không lương.

Người sử dụng lao động (Doanh nghiệp) là chủ thể, đại diện làm thủ tục thay cho người lao động.

    Hồ sơ hưởng trợ cấp:

  • Phiếu báo cáo, rà soát, thống kê lao động tại Doanh nghiệp bị ảnh do Covid- 19 (theo mẫu). Phiếu này đã được gửi đến doanh nghiệp qua email (tham khảo mẫu của Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội)
  • Văn bản thỏa thuận về việc hoãn thực hiện HĐLĐ hoặc nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 (gọi tắt văn bản thỏa thuận). Để thuận tiện Luật Gia An cung cấp 2 biểu mẫu, Doanh nghiệp căn cứ vào từng trường hợp cụ thể mà tham khảo hợp lý

+ Văn bản thỏa thuận Doanh ký với từng người lao động. Mẫu này thường được sử dụng khi thời gian dự kiện tạm hoãn, tính chất công việc với từng người khác nhau

+ Văn bản thảo thuận ký giữa Doanh nghiệp ký với nhóm người lao động. việc sử dụng mẫu này sẽ giảm thiểu được ký với từng người mà các vấn đề thỏa thuận mang tính chất chung/đồng nhất với nhau, đối tượng áp dụng như nhau

   Với thời gian ngắn, nhiều vấn đề phải giải quyết, hy vọng với biểu mẫu này sẽ giúp doanh nghiệp phần nào giải quyết  vướng mắc để người lao động được nhận hỗ trợ sớm nhất.

Khi cần hỗ trợ hãy liên hệ cho chúng tôi:

Luật Gia An- Phòng tư vấn thuế-bảo hiểm xã hội

Đia chỉ: Số 92, Đường Dương Quảng Hàm, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại/zalo: 097 849 2882

Web: www.havilaw.com

Email: lienhe.havilaw@gmail.com

097 849 2882